stradella novelli 12-09-2015.pdf
Documento Adobe Acrobat 88.6 KB
anelli oro 2015.pdf
Documento Adobe Acrobat 91.3 KB
as pigeon fondo 2015.pdf
Documento Adobe Acrobat 87.3 KB
as pigeon mezzofondo 2015.pdf
Documento Adobe Acrobat 88.3 KB
as pigeon velocita 2015.pdf
Documento Adobe Acrobat 90.9 KB
campionato generale 2015.pdf
Documento Adobe Acrobat 87.6 KB
campionato veneto intergruppo 2015.pdf
Documento Adobe Acrobat 88.2 KB
campionato fondo 2015.pdf
Documento Adobe Acrobat 87.2 KB
campionato velocita 2015.pdf
Documento Adobe Acrobat 87.4 KB
campionato mezzofondo 2015.pdf
Documento Adobe Acrobat 87.4 KB
TERRACINA fondo
terracina 27-06-2015.pdf
Documento Adobe Acrobat 87.4 KB
MODENA-SUD velocita
modena-sud 21-06-2015.pdf
Documento Adobe Acrobat 88.3 KB
SAN SEVERO fondo
san severo 13-06-2015.pdf
Documento Adobe Acrobat 87.5 KB
FANO mezzofondo
fano 06-06-2015.pdf
Documento Adobe Acrobat 87.5 KB
ORTONA fondo 31-05-2015
ortona 31.05.2015.pdf
Documento Adobe Acrobat 88.3 KB
PARMA velocita 24-05-2015
parma 24-05-2015.pdf
Documento Adobe Acrobat 87.7 KB
FALCONARA INTERGRUPPO
falconara intergruppo.pdf
Documento Adobe Acrobat 92.6 KB
FALCONARA mezzofondo 17-05-2015
falconara 17-05-2015.pdf
Documento Adobe Acrobat 88.0 KB
FORLI mezzofondo del 09.05.2015
forli 09-05-2015.pdf
Documento Adobe Acrobat 89.2 KB
CREMONA velocita' 25-04-2015
cremona 25-04-2015.pdf
Documento Adobe Acrobat 89.1 KB
MANTOVA-SUD velocita' 02-05-2015
mantova-sud 02-05-2015.pdf
Documento Adobe Acrobat 89.6 KB
PIACENZA-SUD velocita' 19-04-2015
PIACENZA-SUD 19-04-2015.pdf
Documento Adobe Acrobat 89.9 KB